หน้าหลัก 2.1 ตัวอักษร r (R) แอร์และ l (L) เอ็ล- Die Buchstaben “r” und “l”  คำศัพท์ที่มีตัวอักษร r - Worte mit dem Buchstaben „r“ ในภาษาเยอรมันมีคำที่เขียนด้วยอักษร r มาก ซึ่งเป็นเสียงตัวอักษรที่ ออกเสียงยากสำหรับคนไทย ต้องฝึกออกเสียงบ่อยๆ ตัวอย่าง hart แข็ง ออกเสียง harrrrt หมายความว่าถ้าออกเสียง „halt“ ด้วยตัวอักษร l ( ผิด !!! ) แล้ว จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ เพราะ halt“ แปลว่า จอด หรือ หยุด ตัวอย่างเพิ่มเติม parken warten der Preis tragen bringen จอดรถ รอ ราคา ถือ เอามา treffen trinken der Brief der Garten rennen พบ ดื่ม จดหมาย สวน วิ่ง krank fahren treten breit drüben ป่วย ขับรถ เตะ กว้าง ที่นั่น frei grüßen kratzen lernen morgen ว่าง ทักทาย เกา เรียน พรุ่งนี้ ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ร้านอาหาร,ในโรงแรม หรือที่ไหนก็ตาม หากคุณมีโอกาส ควรพูดกับแขกให้มากที่สุด เพราะการพูดจะทำให้พัฒนาการทางภาษาของคุณ ดีขึ้น
ฟังบทที่ 2.1    คลิ้กที่นี่