2.2 ตัวอักษร ch (ช-ฆ-คช์) - ng (ง) - sch (ช) - st (ชท) - sp (ซป) Die Buchstaben „ch, ng, sch, st, sp" การออกเสียงตัวอักษร ch - Die Aussprache der Buchstaben „ch“ การออกเสียงตัวอักษรนี้ยากมากสำหรับคนไทย ตัวอักษร ch มี การออกเสียงสามเสียง ( ค,ช,คช์ ) ก. das Tuch das Buch ผ้า หนังสือ ข. das Licht das Gedicht ไฟ ร้อยกรอง,โคลง,ฉันท์,กลอน ค. der Fuchs der Lachs หมาจิ้งจอก ปลาแซลมอน การออกเสียง sch คล้ายการออกเสียงตัว "ช" - Die Aussprache der Buchstaben „sch“ die Schule schön das Schiff scharf โรงเรียน สวย เรือ เผ็ด der Schrank schenken schließen schlafen ตู้ ให้ของขวัญ ปิด นอน การออกเสียง st คล้ายการออกเสียงตัว "ชท" - Die Aussprache der Buchstaben „st“ der Stein der Stuhl der Stau stehen หิน เก้าอี้ รถติด ยืน die Stunde still stark stinken ชั่วโมง นิ่ง แข็งแรง เหม็น การออกเสียง sp คล้ายการออกเสียงตัว "ชป" - Die Aussprache der Buchstaben „sp“ das Spiel der Sport der Spass sprechen การเล่น กีฬา ความสนุก พูดน die Sprung spannen spalten sprudeln การกระโดด แน่นขึ้น, ดึงให้ยืด ช่องที่แตกร้าว, รอยแตกร้าว เป็นฟองลอยขึ้น  ฟังบทที่ 2.2    คลิ้กที่นี่ หน้าหลัก อย่าลืม! ออกเสียงตัวสะกด ด้วยนะครับ             der Stein – der Stuhl -- still