บททดสอบบทที่ 20.1 - Test Lektion 20.1 Die ......... unterrichtet in der Schule. ครูผู้หญิงสอนที่โรงเรียน Vater kam erst nach ................ nach Hause พ่อเพิ่งจะกลับบ้านหลังบ่ายสามโมง Er ist ........................... Vertreter. เขาคงจะเป็นตัวแทนบริษัท Der Zahnarzt zieht dem .......................... einen Zahn. หมอกำลังถอนฟันคนไข้ Ich arbeite schon im Kaufhaus an der .............................. ฉันทำงานที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินในห้างสรรพสินค้าแล้วค่ะ Kommen Sie nicht .......... zu spät! อย่ามาสายอีกนะ Wo ...................... Du? คุณทำงานที่ไหนคะ/ครับ Ich arbeite im .................. ผมทำงานที่ที่ทำงานครับ หน้าหลัก