ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ ภาษาเยอรมันสำหรับคนไทย คุณสามารถสั่งซื้อบทเรียนจำนวน 400 หน้านี้ได้ ซึ่งเป็นไฟล์แบบ pdf  ในซีดีและมีีไฟล์ MP3  ด้วยครับ สั่งจอง CD-ROM ที่ประเทศเยอรมัน  ราคา 22.- Euro  สั่งจอง CD-ROM ที่ประเทศไทย  ราคา 700 บาท    ประมาณปลายปี 2556 (2013) จะมีหนังสือออกจำหน่ายจำนวน 4 เล่ม 1. ภาษาไทย - เยอรมัน 2. ภาษาเยอรมัน - ไทย 3. ภาษาอังกฤษ - ไทย 4. ภาษาไทย - อังกฤษ ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-000000 ติดต่อทางอีเมล อีเมลถึงอูโด   Test   Test  บ้าน