20.1 อาชีพ - Der Beruf   คำศัพท์บทที่ 20.1 Vokabeln Lektion 20.1 อดีตกาลสมบูรณ์ Partizip Perfekt อดีตกาล Präteritum ปัจจุบันกาล Präsens อนาคตกาล Futur คำกริยา - Verben un-ter-rich-ten อุน-แทร์-ริคช-เทิ    สอน อดีตกาล อดีตกาลสมบูรณ์ ปัจจุบันกาล อนาคตกาล ich unterrichtete ich habe unterrichtet ich unterrichte ich werde unterichten be-gin-nen      เบ-กิน-เนิ      เริ่ม อดีตกาล อดีตกาลสมบูรณ์ ปัจจุบันกาล อนาคตกาล ich begann ich habe begonnen ich beginne ich werde beginnen aus-tra-gen      เอาส-ทรา-เกิ      ส่งไป อดีตกาล อดีตกาลสมบูรณ์ ปัจจุบันกาล อนาคตกาล ich trug aus ich habe ausgetragen ich trage aus ich werde austragen คำนาม - Nomen die Post      พอส ไปรษณีย์ภัณฑ์(จดหมาย,พัสดุ) die Kas-sie-rer-in ดี คัส-ซี-เรอะ-ริ      der Ka-ssie-rer  ดร์ คัส-ซี-เรร์ พนักงานเก็บเงิน เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  der Kassierer die Kassierer die Kassiererin die Kassiererinnen Kauf-haus      เคาฟ-เฮา      ห้างสรรพสินค้า  เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural    das Kaufhaus die Kaufhäuser Kas-se      คัส-เซอะ       เคาน์เตอร์จ่ายเงิน เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  die Kasse die Kassen der Arzt      แดร อาร-ซท die Ärz-tin      ดี แอ็ร-ซ-ทิ    นายแพทย์, แพทย์หญิง (หมอ) เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  der Arzt die Ärzte die Ärztin die Ärztinnen die Leh-rer-in      ดี เล-เรอะ-ริ      der Leh-rer      แดร เล-เรร์ ครูผู้หญิง, ครูผู้ชาย เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  der Lehrer die Lehrer die Lehrerin die Lehrerinnen die Ak-te      อัค-เทอะ      เอกสาร เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  die Akte die Akten die Stun-de      ชตุุน-เดอะ      ชั่วโมง เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  die Stunde die Stunden die Kell-ner-in      ดี แคล-เนอะ-ริ      der Kell-ner       แดร แคล-เนร์ พนักงานเสิร์ฟหญิง, พนักงานเสิร์ฟชาย เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  der Kellner die Kellner die Kellnerin die Kellnerinnen das Re-stau-rant      ดัส เรส-โท-รอง      ร้านอาหาร เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  das Restaurant die Restaurants die Zeit      ดี ไทซ เวลา เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  die Zeit die Zeiten das Bü-ro      ดัส บึอ-โร      ที่ทำงาน เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  das Büro die Büros der Be-su-cher       แดร เบ-ซุค-เเค็ร      die Be-su-cher-in     ดี เบ-ซู-แคร-ริ  ผู้มาเยี่ยม เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  der Besucher die Besucher die Besucherin die Besucherinnen Zim-mer     ทซิม-เมร์   ห้อง เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  das Zimmer die Zimmer der Rei-se-bus-fah-rer      แดร ไร-เซอะ-บุส-ฟา-เเรร์      die Rei-se-bus-fah-rer-in คนขับรถทัวร์ (ชาย, หญิง) เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  der Reisebusfahrer die Reisebusfahrer die Reisebusfahrerin die Reisebusfahrerinnen der Ver-tre-ter       แดร แฟร-เทรท-เทร์     die Ver-tre-ter-in      ตัวแทน(พนักงานขาย) เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  der Vertreter die Vertreter die Vertreterin die Vertreterinnen der Zahn-arzt      แดร ทซาน-อาร-ซ      die Zahn-ärz-tin      ดี ทซาน-แอ็ร-ซ-ทิ  ทันตแพทย์, ทันตแพทย์หญิง(หมอฟัน) เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  der Zahnarzt die Zahnärzte die Zahnärztin die Zahnärztinnen der Pa-tient      แดร พา-ซี-เอ็น      die Pa-tien-tin      ดี พา-ซิ-เอ็น-ทิ     ผู้ป่วย เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  der Patient die Patienten der Brief-trä-ger   แดร บรีฟ-เทร-เกร์    die Brief-trä-ger-in   บุรุษไปรษณีย์, ไปรษณีย์หญิง เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  der Briefträger die Briefträger die Briefträgerin die Briefträgerinnen Fahr-rad      ฟาร-รา      จักรยาน เอกพจน์  Singular    พหูพจน์  Plural  das Fahrrad die Fahrräder so-fort       โซ-ฟอร เดี๋ยวนี้, ทันที schnell       ช-เน็ เร็ว spät       ช-แป สาย wahr-schein-lich       วาร-ไชน-ลิคช คงจะ Zahn zie-hen       ทซาน ทซี-เฮิ ถอนฟัน คำคุณศัพท์, คำกริยาวิเศษณ์์, คำสรรพนาม ฯลฯ  - Adjektive, Adverbien, Pronomen usw. -
ฟังบทที่ 20.1 v    คลิ้กที่นี่ หน้าหลัก