3.1 อดีตกาล ปัจจุบันกาล อนาคตกาล Die Vergangenheit Die Gegenwart Die Zukunft       คำกริยาในภาษาเยอรมันสำคัญมาก - Das Verb in der deutschen Sprache ist sehr wichtig! เพราะคำกริยาในภาษาเยอรมันจะเป็นตัวแสดงรูปประโยคของเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในรูปอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต
ฟังบทที่ 3.1    คลิ้กที่นี่ หน้าหลัก